آدرس دفتر

  • تهران فلکه دوم صادقیه بلوار آیت الله کاشانی
  • example@gmail.com
  • 44017390 -021

لیست اجتماعی

سایر خدمات

  • نمونه برداری، اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار

  • نمونه برداری، اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط زیست

  • طراحی نظارت و اجرای پروژه های تصفیه خانه بهداشتی و صنعتی

  • ارائه خدمات سم پاشی و طعمه گذاری