آدرس دفتر

  • تهران فلکه دوم صادقیه بلوار آیت الله کاشانی
  • example@gmail.com
  • 44017390 -021

لیست اجتماعی

طراحی و اجرای سیستم های حفاظت کاتدیک

حفاظت کاتدی به عنوان مؤثرترین روش حفاظتی به منظور جلوگیری از خوردگی سازه‌های مدفون در خاک و مخازن ذخیره سوخت شناخته شده ‌است که به‌طور گسترده در حفاظت از خوردگی لوله‌های توزیع و انتقال گاز، مواد نفتی، آب و مخازن ذخیره  مورد استفاده قرار می‌گیرد.